Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността секретар на Община Цар Калоян

С П И С Ъ К

ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАР КАЛОЯН:

 

Въз основа на преценката на представените документи, отразени в Протокол №01 от 22.10.2021 г. , съгласно чл.20, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисия назначена със Заповед №290 от 13.10.2021 г. на кмета на община Цар Калоян

  1. Допуска до конкурс следния кандидат:

Шукри Мехмедов Джамферов

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на  01.11.2021 г. от 11.00 часа в стая № 208, ет.3 в сградата на  Общинска администрация Цар Калоян.

Кандидата следва да се яви 15 /петнадесет / минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на мястото.

Съгласно чл.37, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, при постигнат резултат над минималния, кандидата ще се яви на интервю на 05 ноември 2021 г. от 11.30 ч., в стая № 208, ет.3 в сградата на  Общинска администрация Цар Калоян.

 

 2. Няма недопуснати до конкурс кандидати.

 

Председател на конкурсна комисия/п/

Белгин Хюсеин-зам. Кмет на община Цар Калоян

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.