Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в Община Цар Калоян продължава до 30 септември

Местната управа продължава изпълнението на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в Община Цар Калоян”, финансиран от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Целева група по проекта са 60жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на превенция от коронавируса Covid-19, както и за крайно нуждаещите се.

Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последствията от нея.

Топлият обяд се приготвя с качествени продукти с доказан произход и отговаря на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайните потребители.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя на 60 потребители, жители на населените места в община Цар Калоян: гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец , като ще се изпълнява до 30 септември тази година

Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни със собствен ресурс.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.