Стратегии, планове и програми

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Цар Калоян за 2021 г. pdf

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност - 2021 г.
pdf

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност - 2020 г. pdf

План за интегрирано развитие на община Цар Калоян 2021-2027 г. pdf

Дългосрочна програма за използването на енергия от ВЕИ Цар Калоян 2019 - 2029 г.  pdf

Краткосрочна програма за за използването на енергия ВЕИ Цар Калоян 2019 - 2022 г. pdf

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност  - 2019 г. excel

Програма за енергийна ефективност 2020-2024 Цар Калоян pdf

 

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.  

 

      В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Цар Калоян започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

      Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

      Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

      Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие Община Цар Калоян за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ОНЛАЙН АНКЕТА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.