Стратегии, планове и програми преди 2023 г.Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност за 2022 г. pdf


Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Цар Калоян pdf


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ЗА 2021 г.pdf


Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Цар Калоян за 2021 г.
 pdf

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност - 2021 г.
pdf

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност - 2020 г. pdf

План за интегрирано развитие на община Цар Калоян 2021-2027 г. pdf

Дългосрочна програма за използването на енергия от ВЕИ Цар Калоян 2019 - 2029 г.  pdf

Краткосрочна програма за за използването на енергия ВЕИ Цар Калоян 2019 - 2022 г. pdf

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност  - 2019 г. excel

Програма за енергийна ефективност 2020-2024 Цар Калоян pdf

 

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.  

 

      В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Цар Калоян започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

      Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

      Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

      Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие Община Цар Калоян за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ОНЛАЙН АНКЕТА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.