Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 30.09.2021 г.excel

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2021 г. excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2021 г.excel

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 31.08.2021 г. excel

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2021 г. excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2021 г.excel

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 31.07.2021 г. excel

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2021 г. excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2021 г.excel

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 30.06.2021 г. excel

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2021 г. excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2021 г. excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2021 г. excel

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 31.05.2021 г. excel

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.05.2021 г. excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2021 г. excel

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2021 г. excel

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.