МДТ информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ ОТ ЗВЕНО „МДТ“ МЕСТНИ ТАКСИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08.00 ДО 17.00 ЧАСА ( без прекъсване )

 

Уважаеми данъкоплатци,
Срокове за плащане на местните данъци и такси

Община Цар Калоян уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Цар Калоян:

Патентен данък – четири равни вноски
Първа вноска – 31 януари
Втора вноска – 30 април
Трета вноска – 31 юли
Четвърта вноска – 31 октомври
Лицата предплатили в първия срок ползват 5 % отстъпка.

Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци – на две равни вноски
Първа вноска – 30 юни
Втора вноска – 31 октомври
Лицата предплатили до 30.04. ползват 5 % отстъпка.

Данък върху превозно средство – две равни вноски
Първа вноска – 30 юни
Втора вноска – 31 октомври
Лицата предплатили до 30.04.ползват 5 % отстъпка.

Можете да заплатите местните си данъци и такси по следните начини:

  1. В Център за административно обслужване (Фронт-офис) „Местни данъци и такси“ в Община Цар Калоян – (в брой), находящ се в гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1,  партер от 8:00 до 17:00 часа без прекъсване;
  2. В Център за административно обслужване (Фронт-офис) „Местни данъци и такси“ в Община Цар Калоян – (безкасово с ПОС-терминално устройство);
  3. По банков път – по следната банкова сметка на Община Цар Калоян в „ЦКБ“ АД – клон Разград: IBAN: BG63CECB97908459251000, BIC:CECBBGSF; 

Код за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен (патентен) данък и лихви за просрочие

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви за просрочие

44 22 00 – Данък върху наследствата и лихви за просрочие

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви за просрочие

44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви за просрочие

44 25 00 – Данък при придоб. на имущ. по дарения и възмезден начин

44 65 00 – Глоби и имуществени санкции по Закона за местни данъци и такси

44 80 07 – Такси за административни услуги

  1. В брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметства на територията на общината;
  2. С пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД;
  3. В офиси или онлайн платформи на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция или дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Цар Калоян – в офисите и касите на „Изипей“ АД
  4. В пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.