Община Цар Калоян продължава да предоставя социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията Covid-19 - община Цар Калоян“ до 10.12.2021г.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица


 

ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 –ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“

 

В изпълнение на Допълнително споразумение №3 към договор №BG05FMOP001-5.001-0016-C03, Община Цар Калоян продължава да предоставя социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията Covid-19 - община Цар Калоян“ до 10.12.2021г.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя на 60 потребители- жители на населените места в община Цар Калоян: гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на превенция от коронавируса, както и за крайно нуждаещите се.

Целта е да се намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд за хората, засегнати в най-висока степен  от пандемията и последствията от нея.

Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни със собствен ресурс.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.