Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

 eu projects 2

Удължаване на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"

     В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси се насочи допълнителен финансов ресурс по операция „Патронажна грижа +“.

     Това осигури продължаването на предоставяните от общините услуги на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

  • Удължаване предоставянето на услугите с 6 месеца.
  • Допустимите дейности за периода на удължаването са идентични с тези по досега изпълнявания договор по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"
  • Размерът на компенсацията за 6 месеца е 1 008 лв. на лице, получаващо услуги.
  • Бюджетът по договора ще бъде увеличен с 72462.89 лв.

Целевите групи остават непроменени. Настоящите потребители на услуги могат да продължат да ползват услугата в периода на удължаването на операцията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.