Обучение на специалистите в областта на социалните дейности /домашни помощници/ и специалист здравни дейности, ангажирани с предоставянето на социалните услуги

header patronajna grija

Проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян“

 № BG05M9ОP001-6.002-172-С01

за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга

По процедура ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +

BG05M9ОP001-6.002

    В периода 29.07.2021 – 04.08.2021 като част от изпълнението на дейност „Обучение и супервизия па персонала“ по проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян“ № BG05M9ОP001-6.002-172-С01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се проведе въвеждащо обучение на специалистите в областта на социалните дейности /домашни помощници/ и специалист здравни дейности, ангажирани с предоставянето на социалните услуги, част от интегрираната услуга – патронажна грижа + в община Цар Калоян.

   Обучението има за цел придобиване на знания и умения за удовлетворяване потребностите на патронажната грижа и формиране на системна представа на патронажните грижи.

   Обучението се извърши от фирма изпълнител „Бизнес консулт- АЯ“ ЕООД.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.