Още 6 месеца в община Цар Калоян ще има „топъл обяд“ за нуждаещи се

eu

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

 

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

 

ПРОЕКТ“ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 –ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“

 

Още 6 месеца в община Цар Калоян ще има „топъл обяд“ за нуждаещи се

 

Още 6 месеца община Цар Калоян ще продължи предоставянето на услугата „Топъл обяд“ в условия на пандемията от COVID-19. Той се реализира по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане до 30.06.2022г  включително.

Топъл обяд се предоставя на общо 60 потребители от гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец

Удължаването на срока за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.

Община Цар Калоян предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца. Общата стойност на проекта е 66 112,20 лв.

Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария от жителите на общината продължават да се приемат в Центъра за административно обслужване – „Фронт офис“ Община Цар Калоян , пл.“Демокрация“ №1 и в Кметствата на с. Езерче и с. Костанденец

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.