ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 eu projects

 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

                На 19.04.2021 година приключи изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, сключен  с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за срок от 6 месеца (считано от 19.10.2020 г. до 19.04.2021 г.).

                Изпълнението на дейност „Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги“ по Договор № BG05M9OP001-2.103-0064-C01 стартира на 19.10.2020 г. на основание подписано на 15.10.2020 г. допълнително споразумение между Община Завет и Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и  даде възможност да се предоставя Услугата от общ икономически интерес (УОИИ) и в двете общини.

                С изпълнението на проекта се постигна основната цел на процедурата, а именно: отговори се на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и възрастните хора.

                Въпреки създалата се усложнена епидемична обстановка от COVID-19  и обявеното епидемиологично положение на територията на страната, предоставянето на услугата на територията на двете общини не бе преустановявана през целия период на изпълнение. Услугата се предоставяше при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичните мерки, както в общинските центрове – гр. Завет и гр. Цар Калоян, така и в съставните им населени места.

                За периода на проекта от предоставянето на мобилната, интегрирана, здравно-социална услуга в домашна среда, са се възползвали 61 потребители в двете общини.

                С предоставянето на услугата патронажна грижа не само се задоволиха нуждите на потребителите, но се повишиха изискванията и очакванията на населението към предоставяните социалните услуги. Изразено е категорично становище на ползвателите на услугата за необходимост от нейното по-нататъшно предоставяне и надграждане.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.