ПРОЕКТ „ДОСТАВКА НА НЕУПОТРЕБЯВАН ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА РАЗНОС НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ЦАР КАЛОЯН.“

На 12.01.2023 г. Община Цар Калоян подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, гр. София за реализиране на проект „Доставка на неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите Домашен социален патронаж – Цар Калоян“ по Целева програма „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“.

Проектът е за закупуване нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян.
Общата стойност на договорените за изпълнение дейности възлиза на  55 000 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 35 750 лв. и 19 250 лв. собствен принос от Община Цар Калоян.

Основната цел на проекта е развитие и повишаване на качеството на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги.
 С реализирането на проекта ще бъде постигната по-бърза и по-качествена услуга за всички потребители на Домашен социален патронаж.  Ще се подобрят условията на труд на Домашен социален патронаж в град Цар Калоян, което ще осигури достъп на по-голям брой нуждаещи се хора до качествена социална услуга.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.