ПРОЕКТ „Оборудване на Домашен социален патронаж – Цар Калоян“

ПРОЕКТ „Оборудване на Домашен социален патронаж –          Цар Калоян“

 

На 12.05.2021 г. Община Цар Калоян подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, гр. София за реализиране на проект „Оборудване на Домашен социален патронаж – Цар Калоян“. Проектът е за закупуване и монтаж на ново професионално кухненско оборудване за функционирането на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян.

Общата стойност на договорените за изпълнение дейности възлиза на  40 000 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 36 000 лв. и 4000 лв. собствен принос от Община Цар Калоян.

Основната цел на проекта е да бъдат повишени качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги.

 С реализирането на проекта ще бъде подобрена материалната база на ДСП и ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.