ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

 

Публикувано на 10.03.2021 г.

 

ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“

 

   В изпълнение на договор №BG05FMOP001-5.001-0016-C01, Община Цар Калоян продължава да предоставя социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията Covid-19 - община Цар Калоян“, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ финансирана по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

   Услугата „Топъл обяд“ се предоставя на 60 потребители, жители на населените места в община Цар Калоян: гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец.

   Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни със собствен ресурс.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.