Справка за постъпили предложения и становища за краткосрочна Общинската програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива ОПНИЕВИБГ за периода 2023-2025 година

СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ КРАТКОСРОЧНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНИРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА /ОПНИЕВИБГ/ ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г.

 № 

Организация/потребител

/вкл. начина на получаване на предложението/

 Бележки и предложения

  Приети/неприети  

       Мотиви     

1.

 

До изтичане на законовия 30 дневен срок /към 11.11.2022г./, няма постъпили предложения и становища по проекта на краткосрочна
Общинската програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива /ОПНИЕВИБГ/ за периода 2023-2025 година;

   

 

 

     

Дауд Аляовлу

           Кмет на Община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.