Топъл обяд в условията на пандемията ще предоставя Община Цар Калоян

Община Цар Калоян кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 -  „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕНПЛ) за периода 2014-2020 г.

Целевите групи по програмата са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

               Ще се предоставя топъл обяд на 60 потребители и в трите населени места на общината, а именно гр. Цар Калоян, с. Езерче и н.м. Костанденец.За гр. Цар Калоян потребителите ще получават готовия обяд от пункта, като при необходимост ще се извърши доставка до домовете, за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичащи от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID 19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.З с. езерче и н.м. Костанзденец доставката ще се извършва до домовете на потребителите

За да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицира най-нуждаещите се лица.

В тази връзка Община Цар Калоян кани гражданите, попадащи в целевите групи, да кандидатстват със Заявления-декларации в „Фронт –офис“, която се намира на пл. Демокрация №1 в сградата на Община Цар Калоян всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.