Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – РАЗГРАД

гр. Разград, 7200, бул. „Априлско въстание” № 19, тел. 084/62-26-86


ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

гр. Цар Калоян 7280, пл. „Демокрация ”, № 1 тел: 0842 4 23 16

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

         Със заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, съгласно Приложение № 1.

         Съгласно горепосочената заповед, командирът на военно формирование 28860 - Горна Малина е определен за длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.

За информация:

-Офис за военен отчет-Община Цар Калоян, пл.Демокрация”№1;

-Военно Окръжие II степен-Разград, бул.”Априлско въстание”№19

 

Обявя за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военноформирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместнотокомандване на силите за приемане на военна служба на лица, завършилиграждански средни или висши училища в страната и в чужбина  pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.