Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – РАЗГРАД

гр. Разград, 7200, бул. „Априлско въстание” № 19, тел. 084/62-26-86


 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

гр. Цар Калоян 7280, пл. „Демокрация ”, № 1 тел: 0842 4 23 16

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в

страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево

1. Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България, заповед З-РД-204/18.03.2021г. и обява с №3СВ-1893/16.03.2021г.на командира на Сухопътните войски са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнищки длъжности, които следва да заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.

За информация: Офис за военен отчет Община Цар Калоян, пл.Демокрация”№1; Военно Окръжие II степен-Разград, бул.”Априлско въстание”№19

 

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г. pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.