Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – РАЗГРАД

гр. Разград, 7200, бул. „Априлско въстание” № 19, тел. 084/62-26-86


 ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

гр. Цар Калоян 7280, пл. „Демокрация ”, № 1 тел: 0842 4 23 16

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

            Със заповед № ОХ-350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 20 /двадесет/ вакантни матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

         Срок за подаване на заявления за участие в конкурса - до 16.06.2021г., ведно с приложения към тях, съгласно определени критерии и по образец!

За повече информация: Офис за военен отчет-Община Цар Калоян, пл.Демокрация”№1; Военно Окръжие II степен-Разград, бул.”Априлско въстание”№19

 

Обява ВМС pdf

НК_Кратка информация длъжности Конкурс - 2021-I  word

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.