Обявление № 1 от 15 .06.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 21.05.2021 г.

  Обявление № 1 от 15 .06.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 21.05.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 11.07.2021 г.  

 

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починала на

24.05.2021

ПЕТРАНКА АТАНАСОВА ПАМУКОВА

5

-

2.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на

09.06.2021

НЕДЕЛЧО ДРУМЕВ НЕДЕЛЧЕВ

6

-

3.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на

13.06.2021

МЕТИН БЕКИРОВ САЛЬОВЛУ

1

-

3.

№977/15.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

извън община Цар Калоян

9

4.

№978/15.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ

извън община Цар Калоян

9

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.