Обявление № 2 от 18.06.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч.

Обявление № 2 от  18.06.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 21.05.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

 

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№980/15.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕМИНЕ ШАБАН МАРИНОВА

извън община Цар Калоян

8

2.

№999/17.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АСЕН АНГЕЛОВ КЪЙЧЕВ

извън община Цар Калоян

2

3.

№1000/17.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

БОГДАНКА ДОНЧЕВА КЪЙЧЕВА

извън община Цар Калоян

2

4.

№1001/17.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГЕЦО ДРАГАНОВ ГЕЦОВ

извън община Цар Калоян

2

5.

№1011/17.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

извън община Цар Калоян

5

6.

№1027/18.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТОЮ КЪНЕВ СТОЕВ

извън община Цар Калоян

4

7.

№1028/18.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЦОНЬО ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ

извън община Цар Калоян

4

8.

№1029/18.06.2021г. гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДИМИТРА ВЕЛИКОВА ЦОНЕВА

извън община Цар Калоян

4

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.