Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 001 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА
АЙЛЯ ХЮСЕИНОВА ДЖЪЛЪЗОВА
АЛЕКО АСЕНОВ СИМЕОНОВ
АЛИ ФИКРЕТОВ ДЖЪЛЪЗОВ
АНА АЛЕКОВА СИМЕОНОВА
АСЕН МАРТИНОВ БОНЧЕВ
АХМЕТ-ГЬОКТАН ЗЮЛКЯР ГАВАЛДЖИ
БАХАР АХМЕДОВА ИСПИРОВА
ГЕНА МАРИНОВА ТОНЧЕВА
ДАВИД МАРИНОВ КАМЕНОВ
ДАВИД СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
ЕМИЛИЯ АЛЕКОВА ДЕНЕВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ЧАНКОВА
ЗИЯ ШАБАНОВ АХМЕДОВ
ЗЮЛФИЕ АБДУРАИМОВА ЕНИСЮЛМАН
ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
ИЗЕТ САЛИ КАРАЮМЕР
МЕХМЕД АХМЕДОВ ВЕЗИРОВ
МЕХМЕД МАХМУД ДАЛЯН
МЕХМЕД МЕХМЕД РЕДЖЕБ
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕ
ОСМАН ХАСАН ОСМАН
ПАКИЗЕ ХЮСЕИН СТАНЕВА
РОСЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
СЕВИНЧ МУСТАФОВА КУРДОВА
ХАВВА КАВАЛДЖЪ
ХАНДЕ АЛИЕВА ДЖЪЛЪЗОВА
ХРИСКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА
ХЮСЕИН ХЮСЕИН КОДЖААЛИ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 002 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСУН ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АСЕН ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АХМЕД БЕКИР КОБАКЧИ
БИЛЯЛ АБДУРАИМ РАИМ
ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
ДИМИТЪР ГЕЦОВ ДИМИТРОВ
ЕМЕТУЛА ХАСАН ХАСАНДЖЪК
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
МЕХМЕД МЕХМЕД ВЕЗИР
НЕФИСЕ ХЮСЕИНОВА ЧИРИШЛИЕВА
РЮКИЯ АХМЕД БАХКИ
САБРИЕ ФЕДАИЛОВА КУМ
САЛИ АХМЕД ДРЯНЦАЛИ
СЕВДА МАРИНОВА ВЕЛИЗАРОВА
СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ФАТМА ХАТИПОГЛУ
ХАВА ИСМАИЛОВА ОСМАНДЖИК
ХАСАН АХМЕД БАХКИ
ХАСАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ХЮСЕИН ЕЮБ ИБРЯМ
ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ЮМГЮЛСЮН АХМЕДОВА ЧЕРКЕЗ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 003 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИЛ САЛИЕВ ИСПИРОВ
АЛИНА ИСКРЕНОВА МИЛАНОВА
АХМЕД АХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
БИЛГИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ
ВЕСКА ИЛИЕВА КАМЕНОВА
ГИЗЕМ ЗЮЛКЯР ГАВАЛДЖИ КЕПИР
ГЮЛСЮМ ЗЮЛКЯР КУМАЛИЕВА
ГЮРА ХУБАНОВА РУСЕВА
ЕМИЛ МИТКОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ЗАХАРИЕВ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ЗЛАТАН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
ЗЮЛКЯР АХМЕДОВ ГАВАЛДЖИЕВ
ИСКРЕН МИЛАНОВ ИЛИЕВ
КОРНЕЛИЯ МИЛАНОВА ИЛИЕВА
ЛЕВЕНТ МИТКОВ ДАВИДОВ
ЛЕЙЛЯ ХЮСЕИНОВА МАНАФОВА
МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЕМИЛОВА
МЕХМЕД ДАУД ХЮСЕИН
СВИЛЕН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ
СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
СЕВДА ИВАНОВА КОСТОВА
СЕВДАЛИНА СТАМЕНОВА ДАМЯНОВА
СИЛВИЯ МИТКОВА ЮСТЮН
СИНЕМ ДЕЛИХЮСЕЙИН
ФАНА ЯСЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ФАТМЕГЮЛ СЕРДАРОВА МЕХМЕДОВА
ХАБИБЕ ХАСАН АЯР КАРАЮМЕР
ХАВА ИБРЯМ КАРАЮМЕРОВА
ХАВА ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ХИНКО МИНКОВ ДРУМЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 004 населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВИОЛЕТА ВАНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
НЕДЕЛЯ ДАНЕВА ДАНЧЕВА
ПЕНА СТОЯНОВА КАМБЕРОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 005 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИРЕЛА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА
РАДОСЛАВ ПЕТКОВ КОЛЕВ
ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 006 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН СЕЛИМОВА ХЮСЕИНОВА
АЛИ САЛИ АЛИ
БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ ЖИВКОВ
ВИЛДАН ДАУДОВА ДЕЛИИБРЯМОВА
ЕМИНЕ КАСИМ АЛИ
МЕДЖНУН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
МЕХМЕД МЕДЖНУНОВ МЕХМЕДОВ
НЕДЯЛКО ХРИСТОВ КЬОСЕВ
СЕЛИМ МЕДЖНУНОВ МЕХМЕДОВ
СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
ФАТМЕ САЛИ МОЛЛААЛИ
ФЕВЗИЕ ОСМАН АХМЕДА
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА ЯХЙОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 007 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСЕЛ АРИФ ДАУДОВА
АЙШЕ ЮМЕРОВА КИРАДЖИЕВА
АМДИ ЗЮЙТИЕВ ПЮСКЮЛЮЕВ
АСПАРУХ СЕРАФИМОВ КАЛОЯНОВ
БАСРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ
ДАВУД СЕЛИМОВ ДАУДОВ
ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИНОВ ПЮСКЮЛЛЮЕВ
КЯФИЕ АХМЕДОВА ЕЮБ
СЕВДА КРАСЕНОВА КАЛОЯНОВА
ФИКРЕТ ЕРХАН ФИКРЕТ
ШЕФИКА ЗИЙНЕЛОВА ПЮСКЮЛЮЕВА
ЯКУБ ФАИКОВ ДЕЛИИБРЯМОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 008 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН ШАБАН ФЕРАД
АЛПЕР МЕХМЕД ХАМДИ
АНЕЛИЯ АНТОНОВА БАЙРЪ
АНТОН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН ФЕРАД
ЙОРДАН ПОРФИРИЕВ ВЕЛИКОВ
МАЯ АСЕНОВА БОЯНОВА
МЕХМЕД ИЗЕТ ХАМДИ
МИЛЕН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ЧАВДАР
МЮКЕРЕМ ХЮСЕИН ДЖИНАЛИ
НЕДЯЛКА ПЕТЕВА МАРИНОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ХАТИДЖЕ АКИФ САЛИ
ШИРИН АРИФ ХАМДИ
ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ
ШЮКРЮ ИБРЯМ ДЖИНАЛИ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 009 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕД АРМУТЛУ
АНЕЛИЯ ЙОСИФОВА ДЕМИРОВА
АНТОН РОСЕНОВ АНТОНОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
БЕХЧЕТ АЙДЪН АРМУТЛУ
ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ЧИРАК
ГИНКА ДРАГАНОВА КАМЕНОВА
ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА КИВШАНОВА
СУЗАНА АНАНИЕВА АНТОНОВА
ШИРИН БЕХЧЕТ АРМУТЛУ
ЩИЛЯН АВРАМОВ СИМЕОНОВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.