Обявление № 003 от 06.10.2023 г.

ОБЩИНА  ЦАР КАЛОЯН   
Обявление № 003 от 06.10.2023 г.
на постъпилите заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 08.09.2023 г.
в обявените избирателни списъци за общински съветници и кметове
на 29.10.2023 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№1634/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НИНА ГЕНЕВА ЙОВЧЕВА

извън

Община Цар Калоян

005

2.

№1633/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ

001

005

3.

№1632/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА

004

005

4.

№1616/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КЯМИЛЕ САЛИЕВА ХЮСЕИН

006

004

5.

№1631/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МИТА СТОЯНОВА ЦОНЕВА

извън

Община Цар Калоян

005

6.

№1630/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕВЗАТ ЕФРАИМОВ МЕХМЕДОВ

извън

Община Цар Калоян

005

7.

№1642/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ШУКРИ МЕХМЕДОВ ДЖАМФЕРОВ

007

004

8.

№1611/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГЛОРИЯ ТИХОМИРОВА ХИНКОВА

009

004

9.

№1594/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КАДЕР САХЛИМ КАДОВЛОВА

извън

Община Цар Калоян

006

10.

№1610/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТЕФКА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА

извън

Община Цар Калоян

004

11.

№1615/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

БЕЛГИН ХЮСЕИН ХЮСЕИН

006

004

12.

№1609/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МИТКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

извън

Община Цар Калоян

004

13.

№1607/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЗДРАВКА БОНЧЕВА РАЙЧЕВА МАРИНОВА

005

004

14.

№1608/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

извън

Община Цар Калоян

004

15.

№1606/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ТЕОДОР ТОДОРОВ МАРИНОВ

005

004

16.

№1605/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЯНКА НЕДЕЛЧЕВА РАЙЧЕВА

005

004

17.

№1604/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

извън

Община Цар Калоян

004

18.

№1603/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТАНЧО ИВАНОВ СТАНЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

19.

№1602/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НИКОЛИНА ИВАНОВА МАРКОВА

извън

Община Цар Калоян

004

20.

№1600/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЙОРДАН ЦОНЕВ ТРИФОНОВ

извън

Община Цар Калоян

004

21.

№1601/05.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ТЕОДОР СЪБЕВ ЙОВЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

22.

№1647/06.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АЙЛИН ЕРОЛОВА ДЖАМФЕРОВА

009

004

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.