Обявление № 006 от 16.10.2023 г.

ОБЩИНА  ЦАР КАЛОЯН   
Обявление № 006 от 16.10.2023 г.
на постъпилите заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 08.09.2023 г.
в обявените избирателни списъци за общински съветници и кметове
на 29.10.2023 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№1776/16.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

извън

Община Цар Калоян

009

2.

№1778/16.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ХИНКО ЙОРДАНОВ ХИНКОВ

005

004

3.

№1777/16.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ТОНЕВ

009

004

4.

№1779/16.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СВИЛЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ

009

004

5.

№1780/16.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

009

004

6.

№1781/16.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДАНИЕЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

005

004

7.

№1784/16.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕРАЙ ХАБИЛОВ ТАХИРОВ

извън

Община Цар Калоян

002

8.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 15.10.2023

ФАТМЕ МЕХМЕД ГАВАЛДЖИ

2

-

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.