Докладни записки от 13.03.2024 г.

  • Отчет за състоянието на общинския дълг за 2023година на община Цар Калоян
  • Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи за 2024 година на Община Цар Калоян
  • Редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград
  • Приемане на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Цар Калоян – 2024-2027 г. и план за действие;“
  • Актуализиране на списъка за пътуващия персонал на Община Цар Калоян за 2024 година
  • Кандидатстване по целевата програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“;

Всички докладни записки свали от тук

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.