Редовно заседание на ОбС на 22.02.2024 г.

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 55, ал. 3, т. 2 и т.3'' от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 22.02.2024 г., / четвъртък / от 1830 часа в Народно читалище „Съзнай себе си- 1895 г.“ /малката зала/, гр. Цар Калоян, при следния дневен ред:

  • Докладни записки;
  • Разни.

Забележка:

          На 22.02.2024г., /четвъртък/  от 18:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, по икономическа и инвестиционна политика, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, и благоустрояване, ПК по управление на общинската собственост и стопанство, ПК по образование, наука и култура, по здравеопазване и спорт, ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология, ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси в Народно читалище „Съзнай себе си- 1895 г.“ /малката зала/, гр. Цар Калоян.

 
Докладни записки 

Приложения към докладните записки

БЕЛГИН ХЮСЕИН   

Председател на Общински съвет – Цар КалоянТози сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.