Покана за редовно заседание на Общински съвет на 30.01.2023 г.

П О К А Н А
 
          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 55, ал. 3, т. 2 и т.3'' от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 30.01.2023г., /понеделник / от 1830 часа в Народно Читалище "Съзнай себе си - 1895 г." гр. Цар Калоян, при следния дневен ред:
  1. Докладни записки;
  2. Разни;
Забележка:
          На 30.01.2023 г., /понеделник/ от 18:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси , икономическа и инвестиционна политика, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност ,по устройство на територията, пътна, и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по образование, наука и култура, здравеопазване и спорт, ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси в Народно Читалище "Съзнай себе си - 1895 г." гр. Цар Калоян.
 
 
МЕРАЛ  КАРААЛИЕВА
Председател на Общински съвет – Цар Калоян

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.