Проекти на наредби 2022 г.

Мотиви към Правилника за изменение и допълнение на Правилика за ОП Комунални дейности
iztegli
Публикувано на 23.12.2022 г.


Справка за постъпили предложения от обществените консултации на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Цар Калоян
iztegli
Публикувано на 19.12.2022 г.


Справка за постъпили предложения от обществените консултации на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местни данъци на територията на Община Цар Калоян
iztegli
Публикувано на 12.12.2022 г.


Справка за постъпили предложения и бележки по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
iztegli
Публикувано на 05.12.2022 г.


Справка за постъпили предложения и становища за проекта на Наредбата за изенение и допълнеие на НАРЕДБА №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян
iztegli
Публикувано на 22.11.2022 г.


Справка за постъпили предложения и становища за проекта на Наредбата за изенение и допълнеие наНаредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и др.
iztegli
Публикувано на 22.11.2022 г.


МОТИВИ За изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоянiztegli

Публикувано на 18.11.2022 г.


ПРОЕКТ И МОТИВИ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местни данъциiztegli

Публикувано на 08.11.2022 г.


Проект! Докладна записка за изменение и допълнениен на Наредба №12
iztegli
Публикувано на 08.11.2022 г.


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 iztegli

Публикувано на 31.10.2022 г.


Проект ! Докладна записка за изменение и допълнение на наредба № 5
iztegli
Публикувано на 31.10.2022 г.


Проект! Наредба за изм. и допълнениена на Наредба № 20
iztegli
Публикувано на 21.10.2022 г.


 Проект! Докладна записка за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20
iztegli
Публикувано на 21.10.2022 г.


Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3-21.10.2022 г.
iztegli
Публикувано на 21.10.2022 г.


 Проект! Докладна записка за изм. допъл. на Наредба № 3- 21.10.2022г.
iztegli
Публикувано на 21.10.2022 г.


Справка за постъпили предложения и бележки по проекти на Наредби
iztegli
Публикувано на 22.07.2022 г.


ПРОЕКТ! Докладна записка Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Цар Калоян
iztegli
Публикувано на 21.06.2022 г.


 ПРОЕКТ Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Цар Калоянiztegli

Публикувано на 21.06.2022 г.


 Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №3 на Общиниски съвет Цар Калоян за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян iztegli

Публикувано на 20.06.2022 г.


 Проект за изменение на НАРЕДБА №3 на Общиниски съвет Цар Калоян за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян iztegli

Публикувано на 01.03.2022 г.Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян iztegli

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.