От днес до следващата сряда (24 -31 март) избирателите, които на 4 април няма да могат да отидат до избирателните секции, могат да поискат да им бъде изпратена подвижна урна

Заявленията  се подават до кметовете на общини, райони и кметства. Заради забраната за напускане на дома ЦИК е определила четири начина за това:

- попълнено от гласоподавателя и подадено в общината от пълномощник
- попълнено и подадено в общината от пълномощник (и в двата случая пълномощното е в свободен текст и не се заверява нотариално)
- изпратено по имейл, като не се изисква електронен подпис
- електронно заявление през електронна платформа, ако общинската администрация има такава

Община Цар Калоян за удобство на жителите създаде онлайн форма за подаване. 

Електронно подаване на заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия