ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
ПРЕДСТАВЯНЕ


  • Община Цар Калоян е разположена в североизточната част на Дунавската равнина. Общината се намира в област Разград и съставлява 6,92 % от територията й със своите 168,282 км2.
    Общинският център отстои на 27 км от град Разград и на 35 км от град Русе. През град Цар Калоян преминава първокласният път Русе – Варна. Това е най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.
  • Населените места в общината са три – град Цар Калоян, село Костанденец и село Езерче. Населението в рамките на общината е 4904 души към 31.12.2021 година.
  • Образованието в община Цар Калоян се осъществява от две детски заведения и две общообразователни училища – по една детска градина и едно училище в град Цар Калоян и село Езерче.
  • На територията на общината се извършва само извънболнична помощ с регистрирани пет индивидуални лекарски практики – три лекарски и две дентални практики.
  • Икономиката на общината има аграрно-промишлена структура. Тя се развива предимно като селскостопански район. Основен поминък на населението се явява селското стопанство.Търговската дейност в общината се осъществява от голям брой малки частни фирми, които съставляват 49% от местната икономика.
  • Първите писмени документи, в които се споменава за село Торлак са от средата на XV век. През 1981 година селището е обявено за град.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.