Проекти на наредби

Справка за постъпили предложения и бележки по проекти на Наредби
iztegli
Публикувано на 22.07.2022 г.ПРОЕКТ! Докладна записка Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Цар Калоян
iztegli
Публикувано на 21.06.2022 г.


 
ПРОЕКТ Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Цар Калоянiztegli

Публикувано на 21.06.2022 г.


 
Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №3 на Общиниски съвет Цар Калоян за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян iztegli

Публикувано на 20.06.2022 г.


 
Проект за изменение на НАРЕДБА №3 на Общиниски съвет Цар Калоян за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян iztegli

Публикувано на 01.03.2022 г.Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян iztegli

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.