Списък на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ в Общинска администрация Цар Калоян

С П И С Ъ К
НА
ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАР КАЛОЯН:

 
Въз основа на преценката на представените документи, отразени в Протокол №1 от 05.12.2023г. , съгласно чл.20,ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисия, назначена със Заповед № 324 от 2.11.2023г на кмета на община Цар Калоян

I. Допуска до конкурс следния кандидят:

Ивайло Йорданов Тонев

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на  19.12.2023г. от 10.00 часа в стая № 218, ет.3 в сградата на  Общинска администрация Цар Калоян.

Кандидата следва да се яви 15 /петнадесет / минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на мястото.

Съгласно чл.37,ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, при постигнат резултат над минималния , кандидата ще се яви на интервю на 21 декември 2023г. от 11.30ч., в стая № 218, ет.3 в сградата на  Общинска администрация Цар Калоян.

II. Няма недопуснати до конкурса кандидати.


Председател на конкурсна комисия/п/

Ш. Джамферов - зам. Кмет на община Цар Калоян

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.