СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2023 г.

СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2023 Г.

 № 

Организация/потребител

/вкл. начина на получаване на предложението/

 Бележки и предложения

 Приети/ неприети 

 Мотиви 

 1. 

 

 До изтичане на законовия 30 дневен срок /към 28.03.2023г./, няма постъпили предложения и становища по проекта на План-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси за 2023 г.

   

 

 

     

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.