Тримесечни отчети на Община Цар Калоян към 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Цар Калоян към 31.12.2020 г. icon excel 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2020 г. icon excel 

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2020 г.  icon excel 

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2020 г. icon excel