ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН  продължава изпълнението на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в Община Цар Калоян”

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ
НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.


ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН  продължава изпълнението на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в Община Цар Калоян”, финансиран от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Целева група по проекта са 60жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на превенция от коронавируса Covid-19, както и за крайнонуждаещите се.

Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последствията от нея.

Топлият обяд се приготвя с качествени продукти с доказан произход и отговаря на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайните потребители.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя на 60 потребители, жители на населените места в община Цар Калоян: гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец , като ще се изпълнява до 09 септември 2022 година

 Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни със собствен ресурс.

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Операцията се осъществява с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.