Информационна среща за представяне на подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) и неговата реализация чрез Местни инициативни групи (МИГ)

pressaobshtenie
Прессъобщение
20.06.2022 г.

В Цар Калоян се проведе информационна среща за Местните инициативни групи

 

3    На 18.06.2022 г., в сградата на Народно Читалище "Съзнай себе си - 1895 г.", гр. Цар Калоян, се проведе информационна среща за представяне на подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) и неговата реализация чрез Местни инициативни групи (МИГ). Поводът е предстоящо кандидатстване с проектно предложение за създаване на МИГ на територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака. На срещата присъстваха кмета на община Цар Калоян Дауд Аляовлу, представители на администрацията, стопанския, нестопанския сектор и граждани.

    Присъстващите бяха запознати с функционирането на Местните инициативни групи, ползите от създаването им, както и начините, по които те допринасят за самостоятелното управление и финансиране на местното развитие. Как чрез прилагането на подхода "Водено от общностите местно развитие" местните общности сами ще определят приоритетите си за развитие на основата на своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал също беше обект на дискусия. Гостите на информационната среща научиха повече и за Стратегията, която е неизменна част към подхода ВОМР, както и какъв е начинът представителите на стопанския и нестопанския сектор да се включат в подготовката и прилагането ѝ. 4


    Местните инициативни групи са форма на публично-частно партньорство за реализацията на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в т.ч. по Програмата за развитие на селските райони. Това беше третата и последна информационна среща в градовете-участници по проектното предложение за създаване на МИГ, което трите общини подготвят съвместно в рамките на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.


Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.