Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2023 г.

 

П О К А Н А

 

 

      На основание чл.84,ал.6  от Закона за публичните финанси и  чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Цар Калоян

 
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

       Кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджета за 2023година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетни средства.

       Мнения и предложения по проекта на бюджета за 2023г.могат да се входират в деловодството на община Цар Калоян от 8.00часа до 17.00часа в работни дни до 23.08.2023г.

Обсъждането ще се проведе в заседателната зала на община Цар Калоян/до водното/ на 23.08.2023г.в 10.00часа.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.