„ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА“

„ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА“

1. Запазете самообладание и съобщете за пожара на телефон 112 /Единен европейски номер за спешни повиквания/ като опишете проблема: пожар, авария; съобщете има ли пострадали или застрашени хора. Посочете точния адрес, на който е възникнал пожарът: населено място, квартал, улица, номер и дайте телефонния си номер за обратна връзка с вас.

2. Ако пожарът е в първа фаза /невисока температура и малка скорост на разпространение на огъня/ можете да предприемете действия за пожарогасене – с пожарогасител или други подръчни средства: кърпа, дреха, одеяло, които се хвърлят върху запалените уреди и предмети, с цел да се спре притока на кислород и така да се спре горенето. Ефикасно средство при запалване на печки на твърдо гориво и комини е оцетът, неговите изпарения спират огъня.

3. С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта. Те се гасят само с CO2 и прахови пожарогасители. Преди извършване на пожарогасене да се изключи електричеството.

4. Ако пожарът е във втора фаза /има голяма скорост на разпространение на горенето и бързо увеличаване на температурата/ трябва да се предприемат незабавни действия за евакуация на хората от сградата: помогнете на възрастните хора, децата и посетителите в сградата да я напуснат по най-краткия път и най-бързия начин .

5. Преди евакуация изключете електричеството, затворете прозорците и вратите.

6. При решение за евакуация - запазете спокойствие, организирайте излизането на хората около вас – близки, съседи, посетители в сградата. Ако знаете, че в сградата има малки деца – потърсете ги – може да са се скрили /естествена реакция на страх при децата при бедствия е да се скрият под леглото/. Не допускайте паника – особено в обществени сгради с масово пребиваване на хора, не се блъскайте. 

7. При извършване на евакуация в задимено помещение – движете се покрай стените по посока на движение, указана в евакуационните знаци /светещи табели и др./. Движете се ниско приведени, за да не вдишвате отровните газове, които се отделят при горенето: циановодород, въглероден оксид и др. съединения със силен токсичен ефект.

8. Поставете мокра кърпа на устата си при преминаване през задимени помещения.

9. Намокрете откритите части на тялото и дрехите с вода при преминаване през горящи участъци. При запалване на дрехите – незабавно ги съблечете или ги покрийте с друга дреха или одеяло. 

10. Не се връщайте обратно в горящата сграда.

11. При невъзможност да се евакуирате – влезте в банята или друго вътрешно помещение. Уплътнете фугите под вратата с килим, одеяло или др. подръчно средство. Позвънете за помощ и опишете къде се намирате или сигнализирайте с викове за помощ. Намокрете дрехите си. Ако сте в обществена сграда на висок етаж – влезте във вътрешно помещение, уплътнете отворите под вратата и разтворете прозореца, за да влиза чист въздух.

12. Не скачайте от прозореца на висока сграда, така може да се нараните повече. Изчакайте да Ви помогнат пожарникарите.

13. Помогнете на пострадалите – дайте първа помощ. При отравяне с въглероден оксид: изнесете пострадалия на чист въздух, разхлабете дрехите му, обадете се на спешна медицинска помощ и до пристигането на екипа го оставяте в покой без да спирате да следите жизнените му показатели. При необходимост /спиране на дишане/ - направете изкуствено дишане „уста в уста”. На пострадалия може да се дава топло мляко, минерална вода, разтвор от сода бикарбонат. 

14. Пострадалите трябва да се транспортират до болнично заведение за специализирано медицинско лечение.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.