ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА

П О К А Н А
 
Кмета на община Цар Калоян

 

   На основание чл.44,т.5 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и  чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Цар Калоян

 

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
 
 на 29.03.2022 година /вторник/ от 10.00 часа в залата  на Читалище“Съзнай себе си“ на

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА, което ще се проведе под формата на дискусионен форум. На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели, приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в проектобюджета на общината през 2022 година.

     Материалите по проектобюджета за 2022 година ще бъдат публикувани в  интернет сайта  на община Цар Калоян.


 Проектобюджет държавни приходи и държавни разходи за 2022 г.
 
 Проектобюджет местни приходи и местни разходи за 2022 г. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.