Обявление № 01 от 31.08.2022 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
Обявление № 01 от 31.08.2022 г.
на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 12.08.2022 г.
в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители
на 02.10.2022 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 20.08.2022 г.

ВИЛДАН ДАУДОВА ДЕЛИИБРЯМОВА

06

-

2.

№1164/30.08.2021г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА

04

05

3.

№1165/30.08.2021г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ

01

05

4.

№1166/30.08.2021г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕВЗАТ ЕФРАИМОВ МЕХМЕДОВ

извън

Община Цар Калоян

05

5.

№1167/30.08.2021г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

РУМЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

извън

Община Цар Калоян

05

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.