Обявление № 02 от 05.09.2022 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
Обявление № 02 от 05.09.2022 г.
на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 12.08.2022 г.
в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители
на 02.10.2022 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 01.09.2022 г.

МИЙРЯМ АХМЕДОВА ТАХИРОВА

06

-

2.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 03.09.2022 г.

ФЕВЗИ ДАУД ИБРЯМ

07

-

3.

№1215/01.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

извън

Община Цар Калоян

09

4.

№1214/01.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ

извън

Община Цар Калоян

09

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.