Обявление № 03 от 07.09.2022 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
Обявление № 03 от 07.09.2022 г.
на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 12.08.2022 г.
в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители
на 02.10.2022 г.

  
 

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№1225/02.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

извън

Община Цар Калоян

05

2.

№1244/05.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЦОНЬО ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ

извън

Община Цар Калоян

04

3.

№1245/05.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДИМИТРА ВЕЛИКОВА ЦОНЕВА

извън

Община Цар Калоян

04

4.

№1246/05.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КИРИЛ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

извън

Община Цар Калоян

04

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.