Обявление № 04 от 13.09.2022 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Обявление № 04 от 13.09.2022 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 12.08.2022 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители

на 02.10.2022 г.


 № по ред 

 №, дата и място на
постъпване на заявлението 

Правно основание

 Собствено, бащино и фамилно име 

Заличен от

секция

 Вписан в

секция

1.

№1268/07.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕМИНЕ ШАБАН МАРИНОВА

 извън Община Цар Калоян

08

2.

№1289/09.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТОЮ КЪНЕВ СТОЕВ

 извън Община Цар Калоян

04

3.

№1288/09.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТАНЧО ИВАНОВ СТАНЕВ

 извън Община Цар Калоян

04

4.

№1287/09.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 извън Община Цар Калоян

05

5.

№1286/09.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВЕЛИНА ГАНЕВА ИВАНОВА

 извън Община Цар Калоян

05

6.

№1335/12.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТАНЧО ПЪРВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 извън Община Цар Калоян

02

7.

№1336/12.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АСЕН АНГЕЛОВ КЪЙЧЕВ

 извън Община Цар Калоян

02

8.

№1337/12.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

БОГДАНКА ДОНЧЕВА КЪЙЧЕВА

 извън Община Цар Калоян

02

9.

№1334/12.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МИТА СТОЯНОВА ЦОНЕВА

 извън Община Цар Калоян

05

10.

№1338/12.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

 извън Община Цар Калоян

02

11.

№1340/12.09.2022г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГЕЦО ДРАГАНОВ ГЕЦОВ

 извън Община Цар Калоян

02

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.