ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСТАНДЕНЕЦ - СЕКЦИЯ № 004

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСТАНДЕНЕЦ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ЕНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ КИРЧЕВ ТРАЯНОВ
АНДОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
АНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАРАКОЛЕВ
БЕРКАНТ ФАИКОВ ЗАИРОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИКО ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
ВЕНЦИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕЦОВА
ВИОЛЕТА ВАНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
ГАЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ГАЛИНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА
ГАНА ВЛАДОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕЦОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДОНЕВ МИЦОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ПЕТРОВ
ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГИНКА ЕРЕМИЕВА МАРИНОВА
ГИНКА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА
ГИЦКА ИВАНОВА ХУБАНОВА
ГОРИЦА ВЪЛЧЕВА НЕНКОВА
ГЬОКХАН МЕМИШОГЛУ
ДАМЯН ТОДОРОВ СЪБЕВ
ДАМЯНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ДАМЯНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ДЕНА МОНЕВА МИТКОВА
ДЕНИСЛАВ МАРИЯНОВ ТОДОРОВ
ДЕНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ДЕНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
ДИАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРА ПЕТРОВА ДОЧЕВА
ДИМИТРА ПЕТРОВА ЦОНЕВА
ДИМИТРИНКА ЕНЧЕВА ПАНОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАСЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР СЪБЕВ КАРАКОЛЕВ
ДИМИТЪР ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦОНЕВ ЦОНЕВ
ДИМКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА
ДИЯН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
ДИЯНА КЪНЧЕВА ПЕТКОВА
ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ
ДРУМА ГЕЦОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
ЕЛЕНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
ЕМЕЛ ИСУФ АЛИ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАНА ТРИФОНОВА КЪНЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА АНДРЕЕВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНЧО ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИЕРЕМИЙКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН РУСЕВ КЪНЕВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА АНТОНОВА
ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ТАРАЛЕЗОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
КАЛИН МАРИНОВ КРЪСТЕВ
КАЛИНКА РАЙКОВА ПЕТРОВА
КИРИЛ НЕДЕЛЧЕВ ГОРДАНОВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
КРАСИМИР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА КОДЖАКЕРЧЕВА
МАНЮ МАРКОВ МАНЕВ
МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
МАРИН НИКОЛОВ МИНЧЕВ
МАРИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МИНКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕКОВА
МАРИЯ КЕРЧЕВА ДОБРЕВА
МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ВЛАДОВА
МАРИЯ ЦВЕТКОВА МИНЧЕВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
МАРЧЕЛО МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ
МИНКА ТОДОРОВА ХАРАЛАМБИЕВА
МИНКО МИНКОВ ВАСИЛЕВ
МИРЕЛА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА
МИРОСЛАВ ИГНАТОВ ИГНАТОВ
МИРОСЛАВ МАРИНОВ МИНКОВ
МИТКА ЕРЕМИЕВА ХАРАЛАМБИЕВА
МИТКО СИМЕОНОВ РУСЕВ
МЛАДЕН РАДЕВ ИВАНОВ
НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
НИКОЛА ПЕНЕВ ХАРАЛАМБИЕВ
НИКОЛА ЦОНЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЦОНЕВ
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
НОРА ЙОРДАНОВА ТРУФИЛОВА
ПЕНКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ
ПЕТКО ПЕТРОВ ИГНАТОВ
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ХУБАНОВ
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
ПЛАМЕН АНТОНОВ ДОБРЕВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ НЕДЕЛЧЕВ
ПРЕСИЯНА НИКОЛАЕВА ЦОНЕВА
РАДКА ДИМИТРОВА ИШИЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЦОНЕВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
РАФАЕЛЛА РОСЕНОВА ИВАНОВА
РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИНКОВА
РУМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
РУСА СЪБЕВА НЕДЕЛЧЕВА
РУСАНА КИРИЛОВА РАЧЕВА
САШО ВАСИЛЕВ ВЕЛИКОВ
СВИЛЕН ПЕНЕВ СИМЕОНОВ
СТАНИМИР ПЕНЧЕВ САМАНДЖИЕВ
СТАНКА АНДРЕЕВА ПАНДЖАРОВА
СТАНКА АНЧЕВА МАРИНОВА
СТАНКА СТЕФАНОВА АНТОНОВА
СТЕФКА СТОИЛОВА СТОИЛОВА
СТОЙКА БОНЕВА ВАСИЛЕВА
СТОЙКО ЦОНЕВ ЦОНЕВ
СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ТЕОДОР МАРИЯНОВ ТОДОРОВ
ТЕОДОР ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ТЕОДОРА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СТАНЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ТОДОР ЦОНЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЯНКОВ ДАКОВ
ТОДОРА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
ТОДОРКА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТРАЯНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТРОФИЛ ВЕЛИКОВ ТРОФИЛОВ
ФИЛИП АНТОНОВ АНТОНОВ
ХРИСКА ЦОНЕВА ГОРДАНОВА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
ЦВЕТОМИРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
ЦЕНА ДОБРЕВА МИНКОВА
ЦОНЮ СТОЙЧЕВ ЦОНЕВ
ЦОНЮ ТОДОРОВ ЦОНЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.