Обявление № 003 от 14.03.2023 г.

Обявление № 003 от 14 .03.2023 г.
на постъпилите заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 10.02.2023 г.
в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители
на 02.04.2023 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№354/09.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МИТА СТОЯНОВА ЦОНЕВА

извън

Община Цар Калоян

5

2.

№355/09.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕВЗАТ ЕФРАИМОВ МЕХМЕДОВ

извън

Община Цар Калоян

5

3.

№356/09.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ

1

5

4.

№357/09.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА

4

5

5.

№391/13.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

извън

Община Цар Калоян

5

6.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 13.03.2023 г.

НЕДЖМИЕ АЛИ ТАТА

7

-

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.