Обявление № 004 от 17 .03.2023 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    
Обявление № 004 от 17 .03.2023 г.
на постъпилите заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 10.02.2023 г.
в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители
на 02.04.2023 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№452/16.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТОЮ КЪНЕВ СТОЕВ

извън

Община Цар Калоян

4

2.

№416/15.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

РУМЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

извън

Община Цар Калоян

5

3.

№438/16.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АСЕН АНГЕЛОВ КЪЙЧЕВ

извън

Община Цар Калоян

2

4.

№430/16.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

БОГДАНКА ДОНЧЕВА КЪЙЧЕВА

извън

Община Цар Калоян

2

5.

№429/16.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГЕЦО ДРАГАНОВ ГЕЦОВ

извън

Община Цар Калоян

2

6.

№428/16.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ПЕТРАНКА КОЛЕМА МИХАЙЛОВА

извън

Община Цар Калоян

2

7.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 17.03.2023 г.

ХЪЛМИ ХЮСЕИНОВ ЯХЙОВ

7

-

8.

№476/17.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СИБЕЛ РАФЕТ АХМЕДОВА

извън

Община Цар Калоян

9

9.

№477/17.03.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АРКАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ

извън

Община Цар Калоян

9

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.