ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСТАНДЕНЕЦ - СЕКЦИЯ № 004

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСТАНДЕНЕЦ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
адрес на избирателната секция ............................................

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЕНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ КИРЧЕВ ТРАЯНОВ
АНДОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
АНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
АНТОН МАРИНОВ ДОБРЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАРАКОЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИКО ИВАНОВ ПЕНЕВ
ВЕЛИКО ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
ВЕНЦИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕЦОВА
ВИОЛЕТА ВАНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ГАЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ГАЛИНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА
ГАНА ВЛАДОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕЦОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДОНЕВ МИЦОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ПЕТРОВ
ГИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
ГИНА НЕНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГИНКА ЕРЕМИЕВА МАРИНОВА
ГИНКА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА
ГИНКА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА
ГИЦА НЕДЕЛЧЕВА ЕНЧЕВА
ГИЦКА ИВАНОВА ХУБАНОВА
ГОРИЦА ВЪЛЧЕВА НЕНКОВА
ГЬОКХАН МЕМИШОГЛУ
ДАМЯН ТОДОРОВ СЪБЕВ
ДАМЯНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ДАМЯНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ДЕНА МОНЕВА МИТКОВА
ДЕНИСЛАВ МАРИЯНОВ ТОДОРОВ
ДЕНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ДЕНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
ДИАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИЛЯН БОРИСЛАВОВ ПОПАЛЕЙСКИ
ДИМИТРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРА ПЕТРОВА ДОЧЕВА
ДИМИТРА ПЕТРОВА ЦОНЕВА
ДИМИТРИНКА ЕНЧЕВА ПАНОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАСЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ ДОБРЕВ
ДИМИТЪР НЕНКОВ МИТКОВ
ДИМИТЪР ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦОНЕВ ЦОНЕВ
ДИМКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА
ДИЯНА КЪНЧЕВА ПЕТКОВА
ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ
ДРУМА ГЕЦОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
ЕЛЕНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
ЕМЕЛ ИСУФ АЛИ
ИВАН ВЕЛИКОВ КЪНЕВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАНА ТРИФОНОВА КЪНЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА АНДРЕЕВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ПАСЕВА
ИВАНЧО ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИЕРЕМИЙКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
ЙОРДАН НЕНКОВ НЕНКОВ
ЙОРДАН РУСЕВ КЪНЕВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА АНТОНОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ТАРАЛЕЗОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
КАЛИН МАРИНОВ КРЪСТЕВ
КАЛИНКА РАЙКОВА ПЕТРОВА
КИРИЛ НЕДЕЛЧЕВ ГОРДАНОВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
КРАСИМИР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
КРЪСТЮ МИНКОВ КРЪСТЕВ
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА КОДЖАКЕРЧЕВА
МАРГАРИТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
МАРИЙКА СТОИЛОВА КОЛАРОВА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА РАЙКОВА
МАРИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
МАРИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИНКА СТАНЧЕВА ПЕНЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МИНКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕКОВА
МАРИЯ КЕРЧЕВА ДОБРЕВА
МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ВЛАДОВА
МАРИЯ ЦВЕТКОВА МИНЧЕВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
МАРЧЕЛО МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ
МИНКА ТОДОРОВА ХАРАЛАМБИЕВА
МИНКО МИНКОВ ВАСИЛЕВ
МИНО ЙОРДАНОВ МИНОВ
МИРЕЛА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА
МИРОСЛАВ ИГНАТОВ ИГНАТОВ
МИТКА ЕРЕМИЕВА ХАРАЛАМБИЕВА
МИТКО СИМЕОНОВ РУСЕВ
МЛАДЕН РАДЕВ ИВАНОВ
НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ ДАНЕВА ДАНЧЕВА
НЕТКА АТАНАСОВА КАРАКОЛЕВА
НИКОЛА ПЕНЕВ ХАРАЛАМБИЕВ
НИКОЛА ЦОНЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ПЕНЕВ ТРИФОНОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЦОНЕВ
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
НОРА ЙОРДАНОВА ТРУФИЛОВА
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ
ПЕНА СТОЯНОВА КАМБЕРОВА
ПЕНКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА СТАНЧЕВА МИНОВА
ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ
ПЕТКО ПЕТРОВ ИГНАТОВ
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ХУБАНОВ
ПЛАМЕН АНТОНОВ ДОБРЕВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ НЕДЕЛЧЕВ
ПРЕСИЯНА НИКОЛАЕВА ЦОНЕВА
РАДКА ДИМИТРОВА ИШИЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЦОНЕВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
РАФАЕЛЛА РОСЕНОВА ИВАНОВА
РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИНКОВА
РУМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
РУСА СЪБЕВА НЕДЕЛЧЕВА
РУСАНА КИРИЛОВА РАЧЕВА
РУСИ ИЛИЕВ МОСКОВ
САВА ПАСЕВА КАМБУРОВА
САШО ВАСИЛЕВ ВЕЛИКОВ
СВИЛЕН ПЕНЕВ СИМЕОНОВ
СТАНИМИР ПЕНЧЕВ САМАНДЖИЕВ
СТАНКА АНДРЕЕВА ПАНДЖАРОВА
СТАНКА АНЧЕВА МАРИНОВА
СТАНКА СТЕФАНОВА АНТОНОВА
СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
СТЕФАНА МИНКОВА КЪНЕВА
СТЕФКА СТОИЛОВА СТОИЛОВА
СТЕФКА ХРИСТОВА ПОПАЛЕЙСКА
СТОЙКА БОНЕВА ВАСИЛЕВА
СТОЙКО ЦОНЕВ ЦОНЕВ
СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ТЕОДОР ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ТЕОДОРА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ТОДОР АНЧЕВ КАЛИНОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СТАНЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ТОДОР ЦОНЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЯНКОВ ДАКОВ
ТОДОРА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
ТОДОРА РАЙКОВА МИТКОВА
ТОДОРКА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТРАЯНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТРИФОН ЕНЕВ МИТЕВ
ТРОФИЛ ВЕЛИКОВ ТРОФИЛОВ
ФИЛИП АНТОНОВ АНТОНОВ
ХРИСКА ЦОНЕВА ГОРДАНОВА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
ЦЕНА ДОБРЕВА МИНКОВА
ЦОНЬО ИВАНОВ ИВАНОВ
ЦОНЮ СТОЙЧЕВ ЦОНЕВ
ЦОНЮ ТОДОРОВ ЦОНЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.