Обявление № 2 от 05.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г.

Обявление № 2 от 05.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г

№ по ред

№, дата и място на

постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 01.03.2021 г.

МЕХМЕД ДАУДОВ ГРОПОВ

8

-

2.

Вх..№328/04.03.2021г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА

извън община Цар Калоян

10

3.

Вх..№338/05.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НИНА ГЕНЕВА ЙОВЧЕВА

извън община Цар Калоян

10

4.

Вх..№339/05.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЗЕЛИХА ХАСАНОВА ЕМИНОВА

извън община Цар Калоян

10

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.