Обявление № 3 от 12.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г.

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

Вх..№357/09.03.2021г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

извън община Цар Калоян

5

2.

Вх..№366/10.03.2021г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

извън община Цар Калоян

2

3.

Вх..№367/10.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

извън община Цар Калоян

2

4.

Вх..№382/11.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДИМИТРА ВЕЛИКОВА ЦОНЕВА

извън община Цар Калоян

4

5.

Вх..№381/11.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТОЙЧО ВЕЛКОВ ГЕЦОВ

извън община Цар Калоян

4

6.

Вх..№383/11.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЦОНЬО ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ

извън община Цар Калоян

4

7.

Вх..№384/11.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕДЕЛЯ ПЕНЧЕВА ЯВАШЕВА

извън община Цар Калоян

4

8.

Вх..№385/11.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ЯВАШЕВ

извън община Цар Калоян

4

9.

Вх..№389/11.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ

извън община Цар Калоян

9

10.

Вх..№390/11.03.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

извън община Цар Калоян

9

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.