Обявление № 4 от 17.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г.

Обявление № 4 от 17.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г

№ по ред

№, дата и място на

постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 14.03.2021 г.

ЕБАЗЕР МЕХМЕД ИБИШ

1

-

2.

Вх..№408/11.03.2021г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕЛИ КРАСИМИРОВА СЛАВОВА

извън община Цар Калоян

5

3.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 15.03.2021 г.

АЙРУЛА НУРУЛОВ ЯЗАДЖИЕВ

6

-

4.

Вх..№431/17.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

извън община Цар Калоян

5

5.

Вх..№439/17.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

извън община Цар Калоян

5

6.

Вх..№438/17.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВЕЛИНА ГАНЕВА ИВАНОВА

извън община Цар Калоян

5

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.